search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASIT BIOTECH

Datum openbaarmaking
13/11/2020
Naam meldplichtige
3T Finance
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Yves Désiront

Emittent
EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974289218
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.960
Prijs
0,18
Totaal bedrag
1.251,41