search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOFINA

Datum openbaarmaking
30/01/2020
Naam meldplichtige
Boël Harold
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOFINA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003717312
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
445
Prijs
212,33
Totaal bedrag
94.487,52