search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
30/03/2020
Naam meldplichtige
Garcia Claudio
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Call optie
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
86.139
Prijs
2,18
Totaal bedrag
39.451,66