search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
29/05/2019
Naam meldplichtige
Tradicor
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Thomas Leysen

Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974320526
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
110.000
Prijs
26,97
Totaal bedrag
2.966.667,00