search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
21/08/2019
Naam meldplichtige
Chapelle Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Olivier Chapelle sprl

Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
120.000
Prijs
7,90
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation de warrants