search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
09/04/2019
Naam meldplichtige
VALTILLE Nicolas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.802
Prijs
64,14
Totaal bedrag
115.570,37
Toelichting van de meldplichtige

Transaction sur plateforme Euronext Paris