search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASIT BIOTECH

Datum openbaarmaking
10/12/2019
Naam meldplichtige
ESPAD SERVICES SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASIT BIOTECH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974289218
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
8.000
Prijs
0,30
Totaal bedrag
2.390,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
2000
0.30
600.00
2000
0.30
598.00
2000
0.30
596.00
2000
0.30
596.00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Everard van der Straten

Toelichting van de meldplichtige

vente de 8000 titres