search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
29/05/2020
Naam meldplichtige
RTKA Maatschap
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Tony De Pauw

Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974349814
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
150.000
Prijs
24,05
Totaal bedrag
3.607.500,00