search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
06/08/2019
Naam meldplichtige
Garcia Claudio
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
ADR / ADS
ISIN-code financieel instrument
US03524A1088
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
USD
Aantal financiële instrumenten
3.793
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00