search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
08/11/2019
Naam meldplichtige
Hendrix Wilhelmus
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Homeport Investment Management BVBA

Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
1,90
Totaal bedrag
37.952,00