search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
19/02/2019
Naam meldplichtige
Yu Zhigao
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.210
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Grant of performance share units
under the Performance Share Unit Plan 2018-2020,
to be settled in cash