search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
04/03/2020
Naam meldplichtige
steisel denis
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.600
Prijs
10,00
Totaal bedrag
36.000,00