search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
09/10/2019
Naam meldplichtige
SAVEREX NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.705
Prijs
5,14
Totaal bedrag
157.866,69
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Nicolas Saverys