search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
20/01/2020
Naam meldplichtige
HR MANAGEMENT AND INVESTMENT
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

RICCI Jean-Franck

Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
39.960
Prijs
59,68
Totaal bedrag
2.384.760,85