search_api_autocomplete

Manager transaction detail: PHARMASIMPLE

Datum openbaarmaking
08/08/2019
Naam meldplichtige
Thiry Annabelle
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
PHARMASIMPLE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974302342
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.625
Prijs
9,50
Totaal bedrag
34.437,50
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Michael Willems