search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KEYWARE TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
05/07/2019
Naam meldplichtige
POWERGRAPH BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
KEYWARE TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003880979
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.000.000
Prijs
0,57
Totaal bedrag
569.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Powergraph BVBA, voorzitter van de raad van bestuur, heeft 1.000.000 warranten uitgeoefend van het Warrantenplan 2014. De uitoefenprijs bedraagt EUR 0,569 per aandeel.