search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASIT BIOTECH

Datum openbaarmaking
09/04/2019
Naam meldplichtige
Désiront Yves
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

RE FINANCE CONSULTING SA

Emittent
DMS IMAGING
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974289218
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
17.800
Prijs
1,44
Totaal bedrag
25.578,60