search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEFIMMO

Datum openbaarmaking
14/05/2020
Naam meldplichtige
Carlier Laurent
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEFIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003678894
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
120
Prijs
38,95
Totaal bedrag
4.674,00