search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
24/04/2019
Naam meldplichtige
Alva s.a.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Mr Philippe Vastapane

Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.995
Prijs
65,72
Totaal bedrag
131.118,70