search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
11/11/2019
Naam meldplichtige
Van Rietschoten Constantijn
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.286
Prijs
17,13
Totaal bedrag
73.428,00
Toelichting van de meldplichtige

Geaggregeerde melding van meerdere verkooptransacties op transactiedatum.