search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
08/07/2019
Naam meldplichtige
Leysen Thomas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974320526
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.000
Prijs
27,50
Totaal bedrag
55.000,00