search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
26/04/2019
Naam meldplichtige
Van Zeebroeck Filip
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.354
Prijs
19,07
Totaal bedrag
44.890,78
Toelichting van de meldplichtige

transactie in het kader van het verloningsbeleid van het uitvoerend management (CEO/CFO/COO): aankoop van aandelen via Care Property Invest