search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
03/09/2019
Naam meldplichtige
Van de Stolpe Onno
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
lenen of uitlenen van financiële instrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
424.829
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Tijdelijk uitlenen van aandelen voor de aanbieding van een cashless exercise facility voor warrants uitgegeven in het kader van het verloningsbeleid