search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BELUGA

Datum openbaarmaking
17/01/2019
Naam meldplichtige
Longeval sa
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BELUGA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003723377
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
25.000
Prijs
1,41
Totaal bedrag
35.250,00