search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
18/04/2019
Naam meldplichtige
VALTILLE Nicolas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.797
Prijs
64,12
Totaal bedrag
115.227,77
Toelichting van de meldplichtige

Transaction effectuée sur la plateforme de négociation Euronext Paris