search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
10/06/2020
Naam meldplichtige
SAVEREX
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
95.465
Prijs
4,08
Totaal bedrag
389.306,27
Toelichting van de meldplichtige

Deze transactie, zijnde de verkoop van 95.465 aandelen vervangt de transactiemelding van 4 juni 2020 die de verkoop van 75.465 aandelen meldde. De verkoop van de 75.465 aandelen is in het bedrag van 95.465 aandelen inbegrepen. Bijgevolg dient de transactiemelding op 4 juni 2020 als foutief en onbestaand te worden beschouwd.