search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MDXHEALTH

Datum openbaarmaking
07/10/2019
Naam meldplichtige
Hoffman Koen
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MDXHEALTH
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003844611
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
1,28
Totaal bedrag
25.600,00
Toelichting van de meldplichtige

Persuant Art 6.2, Stock options to the Chair of the Board