search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
28/10/2020
Naam meldplichtige
Van Aelst Charles-Antoine
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
272
Prijs
93,00
Totaal bedrag
25.296,00