search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOFTIMAT

Datum openbaarmaking
06/04/2020
Naam meldplichtige
Herpain Pierre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOFTIMAT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003773877
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
180.000
Prijs
4,00
Totaal bedrag
720.000,00