search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
11/04/2019
Naam meldplichtige
Roesch Jean-Philippe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
50.334
Prijs
3,64
Totaal bedrag
183.160,00