search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COFINIMMO

Datum openbaarmaking
03/06/2019
Naam meldplichtige
Berden Sébastien
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COFINIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003593044
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
68
Prijs
114,00
Totaal bedrag
7.752,00
Toelichting van de meldplichtige

Achat d'actions dans le cadre du Long Term Incentive Plan