search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TEXAF

Datum openbaarmaking
15/06/2020
Naam meldplichtige
SFA - SOCIETE FINANCIERE AFRICAINE S.A.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TEXAF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974263924
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.737
Prijs
31,59
Totaal bedrag
54.871,83
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
11
31.59
347.49
1726
31.59
54524.34
Toelichting van de meldplichtige

Acquisitions d'actions dans le cadre d'un dividende optionnel