search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
02/04/2019
Naam meldplichtige
TISSERAND Alain
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.348
Prijs
60,55
Totaal bedrag
263.276,42
Toelichting van de meldplichtige

Transaction négociée sur la plateforme Euronext Paris