search_api_autocomplete

Manager transaction detail: LOTUS BAKERIES

Datum openbaarmaking
11/05/2020
Naam meldplichtige
Donck Stéphanie
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
LOTUS BAKERIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003604155
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5
Prijs
2.820,00
Totaal bedrag
14.100,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Michel Moortgat