search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
08/03/2019
Naam meldplichtige
De Pauw Henry
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
35.937
Prijs
56,20
Totaal bedrag
2.019.659,40
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dirk De Pauw