search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FLORIDIENNE

Datum openbaarmaking
13/08/2019
Naam meldplichtige
Argenteuil bm
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FLORIDIENNE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003215143
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
893
Prijs
170,00
Totaal bedrag
151.810,00