search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
03/07/2019
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Christian Teunissen, Frederik Snauwaert

Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
17.296
Prijs
45,50
Totaal bedrag
786.968,00
Toelichting van de meldplichtige

Verkoop door Aloxe van een gedeelte van de aandelen verworven in het kader van het keuzedividend.