search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEFIMMO

Datum openbaarmaking
18/03/2020
Naam meldplichtige
Carlier Laurent
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEFIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003678894
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10
Prijs
54,39
Totaal bedrag
543,90