search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
02/06/2020
Naam meldplichtige
Armselem Armando
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.388
Prijs
15,10
Totaal bedrag
20.958,80
Toelichting van de meldplichtige

The notification was made pursuant to the sell to cover with respect to the delivery of Restricted Stock Units following the vesting of the LTIP 2017 grant.