search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
19/02/2019
Naam meldplichtige
Vanneste Stijn
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.321
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Grant of performance share units under
the Performance Share Plan 2018-2020