search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASIT BIOTECH

Datum openbaarmaking
28/11/2019
Naam meldplichtige
Désiront Yves
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASIT BIOTECH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974289218
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
77.543
Prijs
0,38
Totaal bedrag
29.466,34
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
45000
0.38
17100.00
32543
0.38
12366.34