search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
26/03/2020
Naam meldplichtige
Garcia Claudio
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
286.139
Prijs
40,81
Totaal bedrag
11.676.454,31
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
86139
40.90
3523214.31
200000
40.77
8153240.00