search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
16/05/2019
Naam meldplichtige
Viale Thierry
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.427
Prijs
15,00
Totaal bedrag
21.405,00
Toelichting van de meldplichtige

The notification was made pursuant to the sell to cover with respect to the delivery of Restricted Stock Units following the vesting of the LTIP 2016 grant.