search_api_autocomplete

Manager transaction detail: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

Datum openbaarmaking
01/09/2020
Naam meldplichtige
De Maeseneer Anne
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003746600
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
405
Prijs
22,40
Totaal bedrag
9.086,75
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Inge Tas