search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
12/02/2020
Naam meldplichtige
BMC MANAGEMENT AND INVESTMENT
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

RICCI Mauro

Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.928
Prijs
57,20
Totaal bedrag
453.481,60