search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COFINIMMO

Datum openbaarmaking
28/06/2019
Naam meldplichtige
Chapelle Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COFINIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003593044
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
113,00
Totaal bedrag
56.500,00