search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TITAN CEMENT INTERNATIONAL

Datum openbaarmaking
06/02/2020
Naam meldplichtige
COLAKIDES MICHAEL
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974338700
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.000
Prijs
18,50
Totaal bedrag
55.500,00
Toelichting van de meldplichtige

THE TRANSACTION WAS EXECUTED IN THE ATHENS STOCK EXCHANGE.