search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABO-Group

Datum openbaarmaking
18/02/2019
Naam meldplichtige
Reybroeck Johan
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Johan Reybroeck

Emittent
ABO-Group
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974278104
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
976
Prijs
2,02
Totaal bedrag
1.985,67