search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GBL

Datum openbaarmaking
21/05/2019
Naam meldplichtige
Gallienne Ian
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GBL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003797140
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
73.800
Prijs
10,00
Totaal bedrag
738.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Exercice des options attribuées en 2016 par GBL et portant sur des actions d'une sous-filiale non cotée de GBL (FINPAR) dont les actifs sont composés à 80 % d'actions GBL et à 20 % d'actions adidas (cfr les renseignements repris dans le rapport annuel 2015 de GBL p. 161).