search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
30/01/2019
Naam meldplichtige
Dutra Felipe
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
126.949
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation d'options sur actions offertes le 25 janvier 2019 au prix d'exercice de 65,70 EUR / Aanvaarding van aandelenopties aangeboden op 25 januari 2019 met een uitoefenprijs van 65,70 EUR / Acceptance of stock options offered on January 25, 2019 at an exercise price of 65.70 EUR